Proclaimer - Copyright statement - Privacy statement

KWB

Park Heverlee

‘GDPR Compliance’

Proclaimer

Dit is de officiële website van KWB Park Heverlee. Het KWB-bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar johny.behets@telenet.be


Bij voorbaat hartelijk dank!


Copyright statement

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, gebruikt worden. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen, ...) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

KWB Park Heverlee behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.


Privacy statement

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je steeds inzage in de persoonsgegevens die je via deze website aan KWB Park Heverlee bezorgt. Indien je dat wenst, schrappen of corrigeren  we deze gegevens. Je mailt hiervoor naar johny.behets@telenet.be

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze online dienstverlening.


#"KWB Park-Heverlee bevestigt dat het de Europese verordening 2016/679 (GDPR-AVG) aangaande privacy regels volledig naleeft en verklaart zich akkoord met de daarin vermelde restricties aangaande persoonsgegevens en/of fotomateriaal aanwezig op deze site."#