Algemene vergadering

KWB

Park Heverlee

September 2020

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE VERGADERING VAN 26/09

Zoals aangekondigd kon de statutaire vergadering niet doorgaan zoals deze reeds zoveel jaren plaats had: verkiezing, een gratis hapje en om het saaie gedeelte draaglijk te maken, een dansje met DJ Jean. Nog steeds wordt iedere vereniging belemmerd door het ronddwalend virus.


Daarom moesten wij het verloop aanpassen: alleen een verkiezing in een zaal die corona-safe was, met individuele versnaperingen (kaas, sauciskes, chips en koekjes) en een aangepaste drankbediening.


We startten om 18 uur met de verkiezing, waarbij onze voorzitter eerst een korte toelichting terzake gaf, en die normaal – maar normaal weegt niet op tegen gezelligheid - afgesloten zou worden om 20 uur.


Op de agenda dus de herverkiezing voor een nieuw mandaat van Liliane Delang, Martine Olemans en Jean-Paul Vandevelde, samen met Louis Jadoul, die zich kandidaat stelde als nieuw lid voor het Bestuur.


Er werden 44 stembrieven ingediend met als uitslag: Liliane 43 ja (97,72 %), Martine 42 (95,45 %), Jean-Paul 41 (93,18 %) en Louis 32 (72,72 %). Het zijn communistische uitslagen (normaal want ieder doet 100 % zijn best) en de score van Louis zal, als hij wat meer bekend is, volgende maal zeker oplopen.


Het financieel verslag ligt ter inzage, maar graag hiervoor afspreken met Theo en Martine.


Na de proclamatie van de uitslag van de stemming (niemand gebuisd) werd de avond rond 22 uur afgesloten met gratis drank in een zeer gemoedelijke sfeer, waaruit bleek dat we mekaar toch wel wat gemist hebben. En, zonder corona en met DJ Jean deden wij anders door tot na 24 uur.


Dank aan alle medewerkers voor, tijdens en na deze gezellige avond.


Tot slot nog een gemeende proficiat aan alle (her)verkozenen en oprechte dank voor hun inzet voor KWB.


Theo Charlier, secretaris.