JAARPROGRAMMA 

KWB

Park Heverlee

2020 - 2021


BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR


Beste leden,


Het zijn moeilijke tijden voor onze vereniging, niet alleen door de huidige Corona maatregelen, maar ... In ‘De Voorzitter aan het woord’ in onze Parkkrant van september 2019 werd reeds het volgende vermeld:


Vele leden die zich vroeger heel actief hebben ingezet moeten noodgedwongen alles wat kalmer aan doen en moeten afhaken om hun schouders onder één of andere activiteit te zetten, met als gevolg dat er steeds méér druk komt op steeds minder schouders.


Kunnen we het (over)volle programma, zoals het jaren de gewoonte was nog blijven organiseren wanneer we zien dat de opkomst voor onze activiteiten steeds minder wordt?
Spijtig genoeg staat er geen "jonge" garde klaar om de last over te nemen.


Na veel overleg groeide er binnen het bestuur een consensus dat er iets moest gebeuren.
We hebben dan ook bij onze laatste Wijkmeesterstudiedag en de opmaak van een (voorlopige) agenda voor het volgende werkjaar een intentie verklaring afgegeven, die we wilden delen met alle leden tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering. Deze kan echter niet doorgaan op een normale manier (zie pagina 5) en zal dus individueel of in kleine groepjes worden afgewerkt.


Hieronder de ingekorte tekst.


Het algemeen gevoel is er dat de leden van het dagelijks bestuur van KWB Park-Heverlee aan het einde van hun latijn zijn gekomen.


Momenteel heeft zich, na eerdere diverse oproepen om de ploeg te versterken (de laatste nog in de vorige Parkkrant), tot op heden niemand zich als kandidaat aangemeld.
Bij navraag binnen het Bestuur blijkt dat iedereen ervoor gewonnen is zich nog volledig te geven voor het werkjaar 2020-2021. Daarna zou KWB Park-Heverlee in vereffening gaan, tenzij er zich een volwaardige opvolging zou aanbieden vóór september 2021.
We zijn ons terdege bewust van de ernst van de boodschap, doch zien niet veel andere opties meer.


Dus, tenzij er het volgende jaar (waar wij met z’n allen nog ten volle voor zullen gaan) geen oplossing komt, zullen wij ons voorbereiden op een geordende afloop.


Namens het bestuur,
BEHETS Johny


De kaart- en spelletjesavonden starten op 11 september om 20 u. Volgende data zijn 25 september, 9 en 23 oktober, 13 en 27 november, en 4 en 18 december.
Deze data kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, mede door de Coronamaatregelen.
Omdat de busreis, voorzien op 16 oktober, geannuleerd wordt, en we onze leden de mogelijkheid willen geven om mekaar te ontmoeten, zal zaal PATMOS op 11 september open zijn voor al onze leden.
Afhankelijk van het aantal kaartspelers zal er beslist worden of het welles / nietes COMPETITIE wordt.


VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2020 - 2021


Zondag 07 februari Winterwandeling
Zaterdag 27 februari Quiz ??
Zondag 14 maart Smoutbollen
Zaterdag 27 maart Kaas- en wijnavond
Zondag 11 april Superbrunch
Zaterdag 17 april KWB zingt met “Trio Intermezzo”
Donderdag 13-16 mei Weekendje weg!
Vrijdag 04 juni Vrijwilligersfeest
Zaterdag 19 juni Bowlingavond
Zondag 27 juni Feestelijke afsluiting van het werkjaar
Tot zover ons programma, maar jammer, het blijft nog altijd ‘VOORLOPIG’, en we zullen
moeten afwachten wat de Corona-maatregelen worden.