JAARPROGRAMMA 

KWB

Park Heverlee

2020 - 2020

Niettegenstaande we nog formeel moeten beslissen over het programma van het volgend werkjaar kunnen we nu toch al wel enkele activiteiten aankondigen die zouden doorgaan, als Corona geen roet in het eten komt gooien.


Als eerste, en belangrijkste activiteit hebben we onze jaarlijkse statutaire vergadering
op 26 september om 20 uur, met (her)verkiezing van een aantal bestuursleden.

Om het leed van de voorbije maanden wat te verzachten, openen we die dag ons lokaal vanaf 17 uur zodat we al wat tijd hebben om onze Corona-ervaringen uit te wisselen.


Tevens bieden we jullie de mogelijkheid aan te schuiven aan een klein buffetje, uiteraard met aperitief.

Eventuele kandidaten voor een functie binnen onze vereniging kunnen zich melden bij Theo, onze secretaris (0474/88 65 60 of theocharlier@skynet.be).


Overige activiteiten worden een DAGUITSTAP in oktober, in november onze jaarlijkse PANNENKOEKEN en de VIERING VAN ONZE OVERLEDENEN en natuurlijk ook de NIEUWJAARSRECEPTIE OP 9 JANUARI 2021.


Hiermee hopen we jullie allemaal weer wat hoop en vooruitzicht te kunnen geven op wat een nieuw werkjaar voor onze KWB zou kunnen worden.


Vrijdag 18 oktober BUSUITSTAP

Vrijdag 1 november Pannenkoeken

Maandag 11 november Viering overledenen

Zaterdag 16 november 75 jaar KWB

Zondag 15 december Herfstwandeling

Dinsdag 31 december Oudjaar in Patmos


Volgend kaartseizoen start op 13 september; onze volgende kaartavonden vinden plaats op 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en op 13 en 20 of 27 december.


Zaterdag 11 januari Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 25 januari Mosselen

Zondag 02 februari Winterwandeling

Zaterdag 15 februari Quiz

Zondag 01 maart Smoutbollen

Zaterdag 21 maart Kaas- en wijnavond

Zaterdag 04 april KWB zingt met "Trio Intermezzo"

Zondag 19 april Superbrunch

Zaterdag 25 april Busreis

Vrijdag 15 mei Vrijwilligersfeest

Zaterdag 20 juni Bowlingavond

Zaterdag 27 juni Feestelijke afsluiting van het werkjaar

KWB Park Heverlee


(IBAN):  BE89734333280285 

BIC-code:  KREDBEBB 


Theo CHARLIER

Leeuwerikenstraat 55/203

3001 Heverlee


+32 (0) 474886530


theocharlier@skynet.be