INFO

KWB

Park Heverlee

G E H E I M Z I N N I G !!!


VERVOLG !!

Beste leden,


In onze Parkkrant van april nodigden wij jullie uit om een toelichting te krijgen over de

nieuwe toekomst van de Abdij van Park.

Door omstandigheden – het overlijden van onze oud-burgemeester Alfred VANSINA – kon deze toelichting toen niet plaatsvinden, en werd deze verschoven naar donderdag 17 mei om 20 uur in ons lokaal PATMOS.


  • Verwelkoming door onze voorzitter Johny Behets
  • Introductie en situering door schepen Dirk Vansina
  • Stefan Van Lani en Katrien Deckers schetsen voor ons:

       "de ABDIJ VAN PARK, een nieuwe toekomst voor een eeuwenoude erfgoedsite"

  • Tenslotte zal Tom Troonbeecx zijn hedendaags landbouwproject voor de abdij van Park toelichten.


Als lid van de KWB Park-Heverlee en voor velen als buurtbewoner lijkt het ons interessant te weten wat er allemaal staat te gebeuren op de site van de Abdij van Park.


Daarom bieden wij jullie de gelegenheid deze uiteenzetting bij te wonen.


Wij hopen op een talrijke opkomst.

Velen onder ons hebben zich de laatste tijd afgevraagd wat die vreemde constructies betekenen die zich op het terrein van de vroegere chalet achter de zaal Patmos bevinden.


Wel hier volgt het antwoord:

Binnenkort wordt er begonnen aan de restauratie van de Norbertustoren (nabij het kerkhof) van de abdij. In deze

toren was er echter een voorziening voor het stedelijke onderwijs en die moeten daar dus weg tegen Juni 2018.


Maar waar naartoe?

Ook was er sinds het (her)opstarten van de boerderij activiteiten in de abdij nood aan extra ruimte voor de boer om zijn melk, of liever de melk van zijn koeien, te kunnen stockeren voor korte tijd.


Met een nooit geziene snelheid hebben de stadsdiensten, erfgoed, de abdijsite en de betrokkenen een oplossing gevonden in het plaatsen van tijdelijke containers op de weide achter de zaal Patmos, waar de vroegere chalet stond.


Als gebruikers konden we hoogstens geïnformeerd worden en hadden verder weinig te vertellen; immers volgens een afspraak met de stad worden we getolereerd om de zaal te gebruiken en verder niets.


Vandaar dat er nu drie containers staan die nog verder zullen worden afgewerkt met aansluiting elektriciteit, water, enz. langs een nog te graven geul.


Wat wij als KWB wel hebben bedongen is dat AL onze activiteiten zullen kunnen blijven plaatsvinden zoals gepland en dat zonder enige hinder.


De toegang tot onze zaal zal ook steeds gegarandeerd worden.


Hopelijk draait alles uit op een goede samenwerking.


De hele constructie is ook maar tijdelijk voor drie jaar, en dat kan een eeuwigheid duren.