ONZE VOORZITTER

KWB

Park Heverlee

SEPTEMBER 2018

Bij de aanvang van een nieuw werkjaar is het de gewoonte dat de voorzitter een woordje richt tot de leden.
Binnenkort, op 20 september, hebben wij weer onze jaarlijkse statutaire vergadering.

Wij hopen op een talrijke opkomst als bewijs van jullie betrokkenheid.


Opnieuw moeten een aantal bestuursleden (her)verkozen worden. Het belang van deze vergadering mag niet onderschat worden, want ze bepaalt voor een groot stuk de werking van onze vereniging voor het komende jaar.


De laatste jaren zien we echter een groot probleem.


Onze vereniging viert dit jaar haar 75ste verjaardag, en dat zullen we vieren met de nodige luister, maar er is echter het feit dat wij met z’n allen elk jaar een jaartje ouder worden. Jaarlijks verliezen wij - spijtig genoeg door overlijdens - een tiental leden. Vele andere leden die zich vroeger heel actief hebben ingezet moeten noodgedwongen alles wat kalmer aan doen en moeten afhaken om hun schouders onder één of andere activiteit te zetten, met als gevolg dat er steeds méér druk komt op steeds minder schouders.


Dit noopt tot bezinning!


Waar willen we naartoe met onze vereniging? Kunnen we het (over)volle programma, zoals het jaren de gewoonte was nog blijven organiseren wanneer we zien dat de opkomst voor onze activiteiten steeds afneemt?


Gezien de huidige sociale context en de "moderne" samenleving staat er spijtig genoeg geen "jonge" garde klaar om de last over te nemen. Onze zaal Patmos is steeds een levensnoodzakelijke zegen en financiële stimulans geweest en ook nu nog, maar vraagt ook zéér veel aandacht en heel veel werk en inzet van een beperkt aantal mensen.


Er stelt zich dus een existentieel probleem. Hoe lang kunnen we dit nog op deze manier volhouden? Zijn er echte goede alternatieven die op lange termijn kunnen werken? Fusioneren met andere KWB afdelingen? Samen gaan met andere (jongere) verenigingen? Afbouwen van activiteiten? Andere…


Dit alles breng ik dit jubileum jaar onder de aandacht omdat het iets is dat ons allen aanbelangt.


Ik verwacht géén mirakeloplossing op een drafje, maar zou het appreciëren indien elk van ons hierover eens zou willen nadenken en eventueel zijn of haar bijdrage leveren om tot een realistische oplossing te komen.


Verder wens ik aan ieder van ons een vruchtbaar, gezond en voldoening gevend werkjaar en hopelijk kunnen we volgend jaar terugblikken op een succesvol 75ste jaar KWB Park-Heverlee.Johny Behets,

Voorzitter