GEZOCHT !!!

KWB

Park Heverlee

MEDEWERKER

GEZOCHT


Als je naar ons jaarprogramma kijkt dan zie je dat wij zeer veel activiteiten organiseren. Hiervoor hebben wij veel medewerkers- vrijwilligers nodig. Bij onze laatste activiteit, ons mosselfeest, is dat nog maar eens gebleken.


Op dit moment hebben wij te weinig mensen om onze activiteiten optimaal te organiseren en moeten wij beroep doen op externen. Het zijn ook steeds dezelfde mensen die een dag lang in de bres springen, en omdat ze ook niet meer van de jongste zijn (haha!) voelen zij op het einde van de dag de vermoeidheid.

Als wij in de toekomst al deze activiteiten willen blijven organiseren is er D R I N G E N D versterking nodig.


DAAROM DEZE OPROEP


Wil je als vrijwilliger meewerken aan de organisatie van onze KWB-activiteiten, geef dan je naam door via telefoon of e-mail aan onze secretaris Theo.


Ook onze wijkmeesters en het bestuur hebben dringend versterking nodig. Wij hebben vele leden, dus hebben wij ook veel wijkmeesters nodig. De taak van wijkmeester bestaat er in dat hij een groep leden ondersteunt, begeleidt en voorziet van de maandelijkse informatie. Op dit moment is het aantal wijkmeesters te klein in vergelijking met het aantal leden. Wijkmeesters vergaderen één maal per maand.


Vandaag zijn wij met 6 bestuursleden. Voor een vereniging met ongeveer 300 aangesloten gezinnen is dat veel te weinig. Ook hier is dringend versterking nodig. Het bestuur vergadert twee maal per maand: één maal als bestuursvergadering en één maal met de wijkmeesters. Het is het bestuur dat het programma opmaakt en uitwerkt, samen met de wijkmeesters. Om in de toekomst ons huidig programma blijvend te kunnen uitvoeren hebben wij hulp nodig.


Nogmaals: DAAROM DEZE OPROEP.


Vele verenigingen hebben hetzelfde probleem. Er zijn te weinig mensen om de vereniging te leiden en te sturen. Wij hebben tot nu steeds mensen gevonden om te helpen. Maar nu zijn we in een crisis beland, en doen we een beroep op onze leden.

Ik hoop op veel respons.


De Voorzitter.