Vrijdag 15 september

zaal Patmos

 

Op vrijdag 15 september 2017 om 19.30 uur vindt de jaarlijkse statutaire vergadering plaats in zaal Patmos. Dit is tevens de opening van het nieuwe werkjaar 2017-2018.

 

Op de vergadering wordt het afgelopen werkjaar overlopen, inclusief financieel verslag, en wordt een overzicht gegeven van de geplande activiteiten voor het werkjaar 2017-2018.

 

De avond wordt daarna feestelijk afgesloten met D.J.

Wij vragen je aanwezigheid te bevestigen bij onze secretaris Theo zodat wij voor de nodige hapjes kunnen zorgen.

 

Er is ook een (her-)verkiezing van een deel van het Bestuur. Volgende bestuursleden zijn einde mandaat en herkiesbaar: Johny Behets, Theo Charlier en Tony Romain en voor het eerst sinds lang hebben wij een nieuwe kandidaat voor een bestuursmandaat in het Dagelijks Bestuur: Françoise Crève.

 

Binnen het bestuur hebben wij toch nog dringend versterking nodig, zowel in het Dagelijks Bestuur als bij de wijkmeesters. Elk lid kan zijn kandidatuur stellen bij onze secretaris.

Wij rekenen op een talrijke opkomst.

Theo CHARLIER

Duinberglaan, 45

3001 Heverlee

+32 (0) 474886530

theocharlier@skynet.be

 

 

(IBAN): BE89734333280285

BIC-code: KREDBEBB

 

KWB Park Heverlee