Statutaire vergadering

KWB

Park Heverlee

2018

VERSLAG STATUTAIRE VERGADERING van 14 september 2018

 

Waar vorig jaar 92 leden zich inschreven voor de statutaire vergadering, waren we dit jaar met 91, wat erop wijst dat, na vorige wijzigingen in het bestuur, onze leden de ingeslagen weg van het bestuur weten te appreciëren.

 

Nadat hij de aanwezigen van harte had verwelkomd, gaf onze voorzitter, Johny Behets, een summiere opsomming van de activiteiten van het voorbije werkjaar 2017-2018 en van de geplande activiteiten in het nieuwe werkjaar, en ging daarbij niet voorbij aan onze financiële toestand die, niettegenstaande nieuwe investeringen in ons lokaal Patmos, toch nog meer dan bevredigend genoemd kan worden, voor een groot deel te danken aan de verhuring van onze zaal.

 

Als volgend punt op de agenda stond de herverkiezing van Martine Olemans en Liliane Delang en de verkiezing van Jean-Pol Vandevelde, als nieuwe kandidaat voor een bestuursmandaat in het Dagelijks Bestuur. Na telling, werd volgend resultaat door de secretaris voorgelezen: op 91 uitgebrachte stemmen noteerden wij volgend resultaat: Martine 88 ja, Liliane 89 ja en Jean-Pol 89 ja.

 

Maar blijkbaar had één tafel niet gezien dat de stembriefjes werden opgehaald, dat een deel van het Dagelijks Bestuur zich teruggetrokken had voor de telling van de stemmen en dat de secretaris begonnen was aan de voorlezing van de uitslag.

 

Wij kregen dus nog vijf stembrieven die “bij vergetelheid” niet werden ingediend met verzoek deze toch nog als valabel te aanzien en dit spijts het gegeven dat “als het stembureau gesloten is, is het stemmen voorbij”.

 

Om tegemoet te komen aan deze vraag werden deze “laattijdige stemmen” nadien mee gerekend in het resultaat, maar niet vermeld op de statutaire. Zoals gezegd vind je hier de definitieve uitslag: Martine 88 ja (91,67%), Liliane 94 ja (97,67%) en Jean-Pol 94 ja (97,67%).

 

De functies in het Dagelijks Bestuur blijven behouden zoals voorheen. De functie van Jean-Pol wordt later ingevuld.

 

Na de “voorlopige proclammatie” van de uitslag van de stemming (niemand gebuisd) door de secretaris en de aangeboden belegde broodjes, kon in een prettige stemming overgegaan worden tot het muzikale deel van de avond met DJ Jean, die ons nog een tijdje, en tot ieders voldoening, verder amuseerde.

Dank aan alle medewerkers voor, tijdens en na deze gezellige avond en ook aan de dames en heren die zorgden voor de lekkere broodjes.

 

Tot slot nog een welgemeende proficiat aan de herverkozenen en de nieuw-verkozene en oprechte dank voor hun inzet voor KWB.

 

De secretaris

 

.

KWB Park Heverlee

 

(IBAN): BE89734333280285

BIC-code: KREDBEBB

 

Theo CHARLIER

Duinberglaan, 45

3001 Heverlee

+32 (0) 474886530

theocharlier@skynet.be