VERSLAG STATUTAIRE VERGADERING van 15 september 2017

 

Waar vorig jaar slechts 68 leden inschreven voor de statutaire vergadering, hadden wij dit jaar 90 inschrijvingen, wat erop wijst dat er, na enige wijziging in het bestuur, terug meer belangstelling is voor de werking van onze vereniging.

 

Nadat hij de aanwezigen verwelkomd heeft, geeft onze dienstdoende voorzitter Johny een summiere opsomming van de activiteiten van het voorbije werkjaar 2016-2017 en van de geplande activiteiten in het nieuwe werkjaar 2017-2018.

 

Daarna is het de beurt aan onze penningmeester Martine die een overzicht geeft van de financiële toestand van onze vereniging na de diverse activiteiten in het werkjaar 2016-2017. Hieruit blijkt dat onze KWB, niettegenstaande een uitgebreide investering in ons lokaal Patmos, toch nog een meer dan bevredigend positief resultaat heeft gerealiseerd, mede door de verhuring van onze zaal.

 

Als volgend punt op de agenda stond de herverkiezing van Johny, Theo en Tony en de verkiezing van Françoise als nieuwe kandidaat voor een bestuursmandaat in het Dagelijks Bestuur met als resultaat op 89 uitgebrachte stemmen: Johny 82 ja of 91%, Theo 79 ja of 89%, Tony 81 ja of 91% en Françoise 74 ja of 83%.

 

Gezien geen van de verkozen leden zich kandidaat stelde als voorzitter heeft Johny zich bereid verklaard deze functie verder ad interim verder te zetten, tot een eventuele kandidaat zich meldt.

 

De functies in het Dagelijks Bestuur blijven behouden zoals voorheen: Johny als voorzitter ai., Theo als secretaris, Martine als penningmeester, Tony als leider van de kuisploeg en inrichting/opruiming van de zaal, Liliane. algemeen onderhoud van de zaal. De functie van Françoise wordt later ingevuld.

 

Na de “proclamatie” - niemand gebuisd -, door de secretaris en een gratis smakelijk belegd broodje kon, in een prettige stemming, overgegaan worden tot het muzikale deel van de avond met DJ Jean, die ons nog een tijdje, en tot ieders voldoening, verder amuseerde.

 

Dank aan alle medewerkers voor, tijdens en na deze gezellige avond en ook aan de dames en heren die zorgden voor de lekkere broodjes.

 

Tot slot nog een dikke proficiat aan het bestuur, en oprechte dank voor hun inzet voor KWB.

 

De secretaris

 

.

Statutaire vergadering

KWB

Park Heverlee

2017

Theo CHARLIER

Duinberglaan, 45

3001 Heverlee

+32 (0) 474886530

theocharlier@skynet.be

 

 

(IBAN): BE89734333280285

BIC-code: KREDBEBB

 

KWB Park Heverlee