KWB

Park Heverlee

LIDGELD

2018-2019


LEDENBIJDRAGE 2019
1 november is voorbij, maar je lidgeld betalen kan nog altijd.


Je kan wel niet meer genieten van de 3 € korting, het lidgeld is vanaf nu 30 €. Wat je hiervoor terug krijgt kon je lezen in onze

vorige Parkkrant, en geef toe dat het niet weinig is !


De nieuwe lidkaarten zijn ondertussen aangekomen bij onze secretaris, maar we kunnen deze alleen geven als de lidgelden binnen zijn.


We hopen erop dat we samen met de volgende Parkkrant (en vóór onze Nieuwjaarsreceptie van 12 januari – waarop jullie nu reeds uitgenodigd worden) alle lidkaarten bij onze leden hebben kunnen bedelen.


Daarom vragen wij dat de lidgelden DRINGEND betaald worden. Stort dus zo snel mogelijk je bijdrage met vermelding van de NAAM VAN HET LID waarvoor lidgeld betaald wordt.


Vanwege het bestuur, hartelijk dank.
KWB Park Heverlee


(IBAN):  BE89734333280285 

BIC-code:  KREDBEBB 


 

Theo CHARLIER

Duinberglaan, 45

3001 Heverlee

+32 (0) 474886530

theocharlier@skynet.be