R A P P E L R A P P E L LEDENBIJDRAGE 2018

 

Lidgeld vermindering voor snelle betalers Bespaar toch nog 3 €

Met de KWB nieuwsbrief van juli-augustus heeft het algemeen secretariaat van KWB ons meegedeeld dat de ledenbijdrage voor 2018 verhoogd wordt naar 30 €.

 

Deze verhoging kwam er pas na een grondig en sereen debat door de provinciale en nationale KWB-vrijwilligers en er werd zeker niet over één nacht ijs gegaan.

 

Waarom deze verhoging? Een woordje uitleg van het verbond: de laatste bijdrageverhoging gebeurde in 2009, welke normaal jaarlijks kan aangepast worden aan de index;

een sterk dalende subsidiëring vanuit de provincie, de overheid, Beweging.

 

Net en diverse sociale instanties en ten einde de jaren 2018, 2019 en 2020 te overbruggen;

veel gelijkaardige verenigingen vragen reeds jaren 30,00 eur als ledenbijdrage.

 

Wij zijn dus ook verplicht het lidgeld aan te passen en vast te stellen op 30 € voor het ganse jaar.

 

Onze leden die betalen vóór 1 november 2017 krijgen echter nog steeds een vermindering van 3 € en betalen dus slechts 27€.

 

Deze prijs omvat een verzekering bij onze activiteiten en je krijg iedere maand onze “Parkkrant” en het ledenblad “Raak”.

 

Tevens kan je als lid je voordeel blijven doen bij diverse activiteiten.

Gezien wij financiële verplichtingen hebben tegenover het verbond (wij moeten de totaliteit van onze ledenbijdrage -een aanzienlijk bedrag- stipt doorstorten aan het verbond) vragen wij dan ook tijdig het lidgeld te voldoen.

 

Stort dus zo snel mogelijk het lidgeld met vermelding van de NAAM VAN HET LID waarvoor lidgeld betaald wordt.

Theo CHARLIER

Duinberglaan, 45

3001 Heverlee

+32 (0) 474886530

theocharlier@skynet.be

 

 

(IBAN): BE89734333280285

BIC-code: KREDBEBB

 

KWB Park Heverlee